nieczysty

1. Nieczyste sumienie «poczucie winy wynikające z nieetycznego postępowania, świadomości dokonania niewłaściwego czynu»: (...) spojrzał z ukosa tak, jak patrzą ludzie z nieczystym sumieniem (...). J. Andrzejewski, Apelacja.
2. Nieczysty duch, nieczysta siła, moc nieczysta «według niektórych wierzeń: diabeł, szatan»: Nieświadomie, dziedzicznym odruchem obrony przed siłą nieczystą, uczyniła znak krzyża. J. Parandowski, Niebo.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • nieczysty — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, nieczystyyści {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} naruszający zasady etyczne, prawne, budzący opory moralne; nieuczciwy, podejrzany, nielegalny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Robić nieczyste… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nieczysty — nieczystyyści 1. «niezgodny z nakazami obowiązującej w danym środowisku etyki; nieuczciwy, podejrzany; rozwiązły, nieprzyzwoity, nieskromny, bezwstydny» Nieczyste interesy, zamiary. Dorobić się majątku w nieczysty sposób. Nieczyste życie.… …   Słownik języka polskiego

  • duch — 1. Człowiek małego ducha «człowiek tchórzliwy, przesadnie ostrożny»: Przyznaję się – człowiek małego ducha – iż dałem się sprowokować do dyskusji (...) B. Maj, Kronika. 2. Człowiek wielkiego ducha «człowiek odważny, szlachetny»: Stańczyk to… …   Słownik frazeologiczny

  • Polnische Grammatik — Dieser Artikel beschreibt die Grammatik der polnischen Sprache unter Einbeziehung einiger sprachgeschichtlicher Anmerkungen und dialektaler Besonderheiten. Das Polnische als westslawische Sprache hat in der Deklination wie die meisten anderen… …   Deutsch Wikipedia

  • moc — 1. Coś jest, leży w czyjejś mocy «coś jest dla kogoś możliwe do wykonania, mieści się w zakresie jego możliwości, kompetencji»: (...) odzyskanie Śląska wciąż jeszcze nie leżało w mocy króla polskiego. P. Jasienica, Polska Piastów. 2. Dobre, złe… …   Słownik frazeologiczny

  • siła — 1. Co sił, co siły, ile sił, z całej siły, z całych sił «jak najszybciej, jak najmocniej»: (...) ile sił w nogach wybiegłam z mieszkania na ulicę. Cosm 10/2000. 2. Ktoś (jest) w sile wieku «o kimś dorosłym, dojrzałym, będącym w pełni sił… …   Słownik frazeologiczny

  • sumienie — 1. Brać, wziąć kogoś, coś na swoje sumienie «brać, wziąć, przyjmować, przyjąć za kogoś, za coś odpowiedzialność moralną»: Ale tak kapitan, jak i pierwszy mechanik, którzy dostatecznie przejrzeli przestępczą grę swego armatora, nie chcieli wziąć… …   Słownik frazeologiczny

  • brudny — brudnyni, brudnyniejszy 1. «pełen brudu, nieczysty, zanieczyszczony, powalany, posmolony, splamiony» Brudna baba. Brudna bielizna, podłoga, sień, woda. Brudne garnki, naczynia, ręce. Brudne ubranie. Brudny od błota, od kurzu, od smaru. 2.… …   Słownik języka polskiego

  • nieczystość — ż V, DCMs. nieczystośćści; lm D. nieczystośćści 1. blm rzecz. od nieczysty a) w zn. 1: Nieczystość myśli, zamiarów. Nieczystość sumienia. Zgrzeszyć nieczystością. Grzech nieczystości. b) w zn. 2: Nieczystość rasy owiec …   Słownik języka polskiego

  • niehigieniczny — «niezgodny z zasadami higieny; nieczysty» Niehigieniczny tryb życia. Niehigieniczne warunki …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.